CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Potpisan memorandum o saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva

19. Feb. 2013. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je u petak, 11. januara 2013. godine potpisao Memorandum o saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva.

Cilj predmetnog Memoranduma je utvrđivanje saradnje, koordinacije i razmjene informacija u toku implementacije projekta „Borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, koji CeMI realizuje uz podršku Ambasade SDR Njemačke.

Memorandum je nastao kao izraz razumijevanja i saglasnosti potpisnica da je za rezultantnu borbu protiv korupcije u zdravstvu neophodno aktivno učešće, kao i neposredna komunikacija i saradnja civilnog društva i nadležnih institucija.

Memorandum su potpisali g-din Milorad Drljević, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva i g-din Zlatko Vujović,  Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje.