CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Potpisan Memorandum o saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore

21. Apr. 2016. u novosti

06. aprila 2016. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za monitoring i istraživanje i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Memorandum je potpisan u cilju formalizovanja saradnje na projektima „Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore“ i „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“. Memorandum su potpisali Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI i dr Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Osnovni cilj potpisanog Memoranduma je uspostavljanje redovne komunikacije, koordinacije i saradnje u toku implementacije pomenutih projekata. Specifičnije, potpisnice su se obavezale da će intezivirati međusobnu razmjenu informacija i podataka relevantnih za  ostvarivanje projektnih aktivnosti, zajednički organizovati javne stručne rasprave, okrugle stolove, kampanje, treninge, te zajednički definisati prijedloge za unaprjeđenje politika u oblasti borbe protiv korupcije u zdravstvu i zaštite prava pacijenata.

Važno je napomenuti da je CeMI u cilju realizacije ovih projekata nastavio već uspostavljenu saradnju sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva.