CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Potpisan Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore

27. Apr. 2016. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje potpisao je Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. Prijedlog za potpisivanjem Memoranduma podstaknut je realizacijom projekata „Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore“ i „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“. Međutim, dobra dosadašnja saradnja između CeMI i Ministarstva zdravlja uslovila je formalizovanje saradnje na opštem nivou, koja će se nastaviti i nakon realizacije pomenutih projekata. Memorandum su potpisali Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI i prof. dr Budimir Šegrt, ministar zdravlja.

Osnovni cilj potpisanog Memoranduma je uspostavljanje redovne komunikacije, koordinacije i saradnje u toku implementacije pomenutih projekata. Specifičnije, potpisnice su se obavezale da će intezivirati međusobnu razmjenu informacija i podataka relevantnih za ostvarivanje projektnih aktivnosti, zajednički organizovati javne stručne rasprave, okrugle stolove, kampanje, treninge, te zajednički definisati prijedloge za unaprjeđenje politika u oblasti borbe protiv korupcije u zdravstvu.

Potpisnici ovog Memoranduma uspostaviće redovnu komunikaciju o aktivnostima na planu ostvarivanja nadležnosti Ministarstva zdravlja, posebno u oblasti poboljšavanja kvaliteta zdravstvene zaštite i zaštite prava pacijenata, te time prevencije korupcije u zdravstvenom sistemu.