CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Potpisan Memorandum o saradnji sa Upravom za javne nabavke

21. Apr. 2016. u novosti

08. aprila 2016. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za monitoring i istraživanje i Uprave za javne nabavke Crne Gore. Prijedlog za potpisivanjem Memoranduma podstaknut je realizacijom projekata „Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore“ i „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“. Međutim, dobra dosadašnja saradnja između CeMI i Uprave za javne nabavke uslovila je formalizovanje saradnje na opštem nivou, koja će se nastaviti i nakon realizacije pomenutih projekata. Memorandum su potpisali Zlatko Vujović, predsjednik UO CeMI i dr Mersad Z Mujević, direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore.

Osnovni cilj potpisanog Memoranduma je uspostavljanje redovne komunikacije, koordinacije i saradnje u toku implementacije pomenutih projekata. Specifičnije, potpisnice su se obavezale da će intezivirati međusobnu razmjenu informacija i podataka relevantnih za  ostvarivanje projektnih aktivnosti, zajednički organizovati javne stručne rasprave, okrugle stolove, kampanje, treninge, te zajednički definisati prijedloge za unaprjeđenje politika u oblasti borbe protiv korupcije u zdravstvu, pa i u dijelu javnih nabavki.