CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prava pacijenata u Crnoj Gori: Učiniti zdravstveni sistem odgovornim

06. Jan. 2017. u publikacije

Crna gora je zemlja na putu ka EU, ali takođe je zemlja gdje su korupcija i organizovani kriminal široko rasprostranjeni. Zdravstveni sistem je prepoznat kao oblast posebno podložna korupciji. Pojava korupcije u zdravstvu negativno utiče na kvalitet i dostupnost medicinskih usluga, smanjuje broj pruženih usluga, povećavajući njihovu cijenu i direktno ugrožavajući živote pacijenata. Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja objavljenih od strane Uprave za antikorupcijsku inicijativu u decembru 2015. godine, korupcija u zdravstvu zauzima prvo mjesto (18.9% ispitanika misle da u zdravstvu postoji korupcija), nakon toga slijede policija i inspekcijske službe. Prema istraživanju javnog mnjenja koje je CeMI sproveo i objavio 2016. godine, 42.6% ispitanika smatraju da je korupcija široko zastupljena u zdravstvu i da je najprisutnija u odnosima između ljekara i pacijenta (37.8% ispitanika). Ovaj procenat se nažalost smanjio samo za 1.3% u poređenju sa istraživanjem sprovedenim 2013. godine. Ova činjenica ukazuje na to da sve nadležne institucije i crnogorsko društvo imaju još dosta toga da poprave u ovoj oblasti, iako je ovaj problem prepoznat od strane svih nadležnih institucija i iako je došlo do pomaka u vezi sa tim. Cilj ove studije je da pruži uvid u zastupljenost korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, njene glavne oblike i uzroke, nedostatak postojećih antikoripcijskih politika u ovoj oblasti i konačno da da preporuke za njeno smanjenje. Zdravstveni sistem je veoma kompleksan, sačinjen od mnogo nivoa aktera i donosioca odluka, kao i sfera koje su prepoznate kao 'plodno zemljište' za javljanje korupcije. Većina studija prepoznaje tri nivoa korupcije u zdravstvu kategorizujući ih u takozvanu 'sitnu' korupcije i 'veliku' korupcije. Prva se odnosi na problem neformalnih uplata u odnosima ljekar-pacijent što je prepoznato kao najzastupljeniji tip korupcije u našem društvu. Takozvana 'velika' korupcija sastoji se iz dva nivoa: postupaka javnih nabavki i odnosa između farmaceutskog i zdravstvenog sektora. Fokus ove studije politike će biti na prisustvu korupcije unutar odnosa ljekar-pacijent.