CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Preporuke Građanskog savjeta za slobodne i fer izbore da budu implementirane u reformu izbornog zakonodavstva

22. Oct. 2018. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) zalagaće se da nalazi, zaključci i preporuke, koje donese Građanski savjet za slobodne i fer izbore, budu impementirani u okviru nove reforme izbornog zakonodavstva.

Danas je održan prvi sastanak Građanskog savjeta za slobodne i fer izbore, u okviru projekta „Da slobodni izbori postanu navika - Izgradnja povjerenja u integritet izbornog procesa u Crnoj Gori“, koji sprovodi CeMI, uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Istraživač javnih politika u CeMI-ju, Nikola Zečević, kazao je da Građanski savjet za slobodne i fer izbore predstavlja projektno tijelo formirano sa ciljem otvaranja stručne rasprave i dijaloga o svim pitanjima koja se, kako je pojasnio, tiču spornosti izbornog procesa u Crnoj Gori i reforme izbornog zakonodavstva.

„Svrha Savjeta i njegovog funkcionisanja će biti otvaranje vrlo kompleksnog tematskog okvira, koji podrazumijeva vrlo intenzivnu interakciju sa građanima i ima za cilj da njih uključi u javnu raspravu po svim ovim pitanjima“, rekao je Zečević.

Članovi Građanskog savjeta za slobodne i fer izbore su, kako je naveo, predstavnici političkih partija, nevladinog sektora, medija, akademski radnici, kao i univerzitetski profesori.

Zečević je rekao da će Savjet održavati redovne sastanke na kojima će, kako je objasnio, biti analizirani nalazi istraživanja, koja realizuje ekspertski istraživački tim CeMI-ja.

„Važno je naglasiti da Savjet ostaje otvoren za širenje, za sve strane koje žele da participiraju i unaprijede ovaj tematski kontekst. Epilog ovog projekta biće organizovanje nacionalne konferencije na kojoj će učestvovati i članovi Savjeta i koja će opservirati sve teme o kojima je danas inicijalno govoreno, a o kojima će se detaljnije govoriti“, rekao je Zečević.

CeMI će, kako je istakao, podržati i afirmisati preporuke, zaključke i analize koje donese Građanski savjet za slobodne i fer izbore.

„Mi ćemo, u vidu vrlo konkretne kampanje, predstaviti te nalaze, zaključke i preporuke i promovisati i boriti se za implementaciju istih u okviru nove reforme izbornog zakonodavstva“, kazao je Zečević.

Profesor doktor Đorđije Blažić, rekao je da je sjednica Građanskog savjeta za slobodne i fer izbore lijep pokušaj vraćanja na, kako je kazao, izuzetno značajnu temu koja je vezana za izvorni suverenitet građana.

„Ova tema nije vezana samo za pravo građana, već ima refleksije na kompletnu državu i na legitimnosti institucija, koje su dovedene u pitanje sa izbornim sistemom, kakav decenijama imamo u Crnoj Gori“, kazao je Blažić.

On je rekao da očekuje da će CeMI, kao i do sada odraditi svoj dio posla u mjeri koja pripada nevladinim organizacijama i, kako je pojasnio, dati odgovarajuće preporuke.

„Ali na kraju sve ostaje na onoj ekipi, koja će da radi u parlamentu. Nažalost, sve ostaje na poslanicima, koji su najmanje poslanici, a više partijski vojnici. Ali, otvorićemo tu raspravu na sjednicama i vidjećemo kakvi će biti stavovi drugih“, kazao je Blažić.

Predstavnik Grupe građana „Građanska akcija“, Božidar Vujičić, rekao je da očekuje da će crnogorski građani ostvariti svoje pravo da biraju i budu birani onako kako im garantuje Ustav „bez diskriminacije i sa jednakim biračkim pravom“.

„Očekujem od predstavnika političkih partija u sastavu Savjeta da se distanciraju od stavova svojih partija i da zastupaju građanske interese i svoje građansko pravo, a njihovo je pravo da budu birani i da biraju onako kako to propisuje Ustav Crne Gore“, rekao je Vujičić.

Sastanku su prisustvovali Nada Drobnjak iz Demokrartske partije socijalista, Neven Gošović iz Demokratske Crne Gore, prof.dr Jelisava Kalezić, Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije Crne Gore, Mićo Orlandić iz Socijaldemokrata Crne Gore, Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju, profesor doktor Đorđije Blažić, Božidar Vujičić iz Grupe građana Građanska akcija, Goran Đurović iz Media centra, Zlatko Vujović, Nikoleta Đukanović i Nikola Zečević iz CeMI-ja.

Članovi Građanskog savjeta za slobodne i fer izbore su i Vladimir Pavićević iz Crnogorske, Stevo Muk iz Instituta alternativa i Boris Marić.