CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prijedlog za povećanje uloge i efektivnosti Parlamenta Crne Gore u borbi protiv korupcije

06. Jan. 2017. u publikacije

Parlament je jedan od ključnih stubova efikasne borbe protiv korupcije i to ne samo kroz svoju zakonodavnu ulogu, već i kroz kontrolu zakona koje usvoji, jer bez pravilne implementacije zakoni ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Iako je institucionalnim mehanizmima crnogorskom Parlamentu omogućeno da vrši kontrolu usvojenih zakona, ova kontrola nije na zadovoljavajućem nivou, bar ne u oblasti borbe protiv korupcije. Parlament Crne Gore je jedan od glavnih nosilaca implementacije Inoviranog Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2008-2010. Kao karakteristika njegovog djelovanja proteklih godina, možemo izdvojiti izuzetno živu legislativnu aktivnost kada su u pitanju zakoni kojima se, između ostalog, regulišu pitanja korupcije i koruptivnih djelatnosti.