CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Procedura izbora branilaca po službenoj dužnosti da bude transparentnija

09. Jun. 2017. u novosti

Spiskovi branilaca za zastupanje po službenoj dužnosti treba da budu objavljeni i redovno ažurirani na sajtu Advokatske komore Crne Gore (AKCG), jer neki advokati smatraju da postoje zloupotrebe kada je riječ o načinu kontaktiranja.

To je ocijenjeno tokom druge sesije panel diskusije „Advokatura u Crnoj Gori – Odbrana po službenoj dužnosti”, koja je organizovana u okviru projekta “Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa”, koji sprovode Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Akcija za ljudska prava (HRA), uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja i urednik izvještaja „Odbrana po službenoj dužnosti – domino efekat zaobilaženja zakonske procedure“, Zlatko Vujović, kazao je da spiskovi branilaca za zastupanje po službenoj dužnosti treba da budu javno objavljeni na sajtu AKCG i da treba napraviti posebnu listu na kojoj bi se nalazaili samo advokati koji žele da se bave službenom odbranom.

„Ima i onih advokata koji ne žele da se bave službenom odbranom, već samo građanskim pravom. Na taj način bi se preduprijedila situacija da pojedini advokati odbijaju zastupanje“, objasnio je Vujović u PR Centru.

Istraživanje među advokatatima je, kako je rekao, pokazalo da neki advokati smatraju da postoje zloupotrebe kada je riječ o načinu kontaktiranja.

„Oni su kazali da, ukoliko nisu odgovorili na poziv jer su npr. bili u sudnici, samim tim su ispustili svoj red na listi, jer su rokovi za javljanje bili nerealni“, pojasnio je Vujović.

U cilju izgradnje stručnih kapaciteta, kako je poručio, AKCG treba uvesti kao obavezne programe obuka, posebne seminare ili druge vidove obrazovanja.

Vujović je istakao da od 40 sudija krivičara, koji su dostavili odgovore na pitanja, njih trećina je tokom suđenja primijetila pasivnost u odbrani od strane branilaca koji su postavljeni po službenoj dužnosti, a više od polovine ispitanih sudija, kako je kazao, smatra da neki advokati nijesu bili stručni u predmetima u kojima su angažovani po službenoj dužnosti.

Prema njegovim riječima, rješenja o postavljanju branilaca određenih po službenoj dužnosti treba da budu javno objavljena na internet stranicama sudova i državnih tužilaštava, uključujući podatke o iznosima naknada koji su im isplaćene.

Rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštvau Podgorici, Ljiljana Klikovac, podsjetila je da od 15. avgusta 2015. godine, važi pravilo da se advokati po službenoj dužnosti određuju po redosljedu sa spiska koji dostavlja AKCG i istakla da Tužilaštvo to pravilo nije prekršilo nijednom.

„Nije nam obavezna službena evidencija, ali vodimo internu evidenciju koji advokat je odbio da bude branilac po službenoj dužnosti, koji se nije javio, koji je prihvatio odbranu, o kome predmetu se radi. U svakom momentu znam kakvo je stanje u vezi sa pozivanjem advokata“, objasnila je Klikovac.

Ona je istakla da joj se, od 2015. godine do sada, obratilo desetak advokata sa različitim primjedbama i pritužbama i vezi sa raspoređivanjem za odbranu po službenoj dužnosti.

„Desetak advokata se pismeno obratilo tražeći da ih obavijestim zašto ih Tužilaštvo nijednom nije postavilo, a njihovo obraćanje se odnosilo na period prije avgusta 2015. godine. Svakoga od njih sam pismeno obavijestila o činjenici da su osumnjiučeni vršili izbor“, pojasnila je Klikovac.

Jedan advokat se, kako je kazala, žalio da je samo jednom pozvan i to sa zaštićenog broja.

„Mi i AKCG treba da se dogovorimo u pogledu broja poziva pri čemu treba znati da tužilac nema vremena da više puta poziva advokata. Da treba da tolerišemo pet minuta da se advokat javi prihvatila bih, ali više od toga vrlo teško“, rekla je Klikovac.

Predsjednik AKCG, Zdravko Begović, kazao je da se vodi računa o poštovanju procesa odabira advokata po službenoj dužnosti, ali da nije moguće zabraniti odabir branioca.

„U poslednjih nekoliko godina, nikad se nije više vodilo računa da se ispoštuje procedura i spiskovi advokata iz AKCG. Međutim, uvijek postoji trenutak kada će neko biti odabran za branioca mimo spiska“, pojasnio je Begović.

On je istakao da Komora svakog dana poziva tužilaštvo i sudove radi kontrolisanja spiskova, i da je, kako je naveo, do sada dobio samo tri dopisa advokata o tome da u posljednjih nekoliko godina nijesu postavljeni za branioce po službenoj dužnosti.