CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prof. dr Lidija Čehulić Vukadinović održala predavanja na Školi evroatlantskih integracija za mlade

07. Oct. 2014. u novosti

U okviru projekta “Škola evroatlantskih integracija – III generacija”, prof.dr Lidija Čehulić Vukadinović, profesorica Fakulteta političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu, održala je predavanje trećoj generaciji polaznika ove Škole na temu „NATO i evroatlantizam u godinama Hladnog rata“, 19. septembra 2014.godine u prostorijama PR centra u Podgorici.

Profesorica Čehulić Vukadinović je govorila o svim izazovima sa kojima se svijet suočavao nakon Drugog svjetskog rata, o procesu nastajanja NATO-a, njegovog razvijanja i konsolidacije. Govorila je o načinu kako je Hladni rat oblikovao tadašnji NATO te, u skladu sa tim, o novim izazovima nastalim krajem Hladnog rata koji su zahtijevali da države članice NATO-a počnu sa traganjem za novim modalitetima postojanja i djelovanja Saveza u godinama koje su dolazile.

Polaznicima treće generacije Škole evroatlantskih integracija, prof. Čehulić Vukadinović je održala i predavanje na temu „NATO u posthladnoratovskom periodu: proces transformacije u političko-bezbjednosnu organizaciju“, u okviru koje je govorila o izazovima koji su se javili nakon Hladnog rata, kao i o procesu prilagođavanja NATO-a datim izazovima.