CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Projekat praćenja suđenja - Izvještaj - septembar 2011 - decembar 2012

18. Jan. 2013. u publikacije

Misija OEBS-a u Crnoj Gori, uz podršku donacija vlada Kraljevine Holandije, Luksemburga, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, pokrenula je treću fazu Projekta praćenja suđenja u septembru 2011. godine u saradnju sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Cilj Projekta je podržati proces reforme pravosuđa davanjem preporuka i unapređivanjem primjene standarda pravičnog suđenja, kao i identifikacijom prioritetnih oblasti za reformu pravosuđa.

U trećoj fazi Projekta, od 7. novembra 2012. godine, aktivnosti su proširene na monitoring izvršnog postupka. Cilj je sagledati probleme u ovom dijelu sudske procedure i predložiti mjere za unapređenje.

Izvještaj predstavlja rezultate praćenja suđenja u periodu od septembra 2011. do decembra 2012. godine, koji je produžen za tri mjeseca radi ravnomjernijeg obuhvata posmatranih suđenja u svim sudovima u Crnoj Gori. Uključuje 218 krivičnih suđenja i 229 parničnih postupaka, pružajući procjenu stanja sudske prakse u Crnoj Gori u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim standardima prava na pravično suđenje.

Izvještaj se sastoji od uvoda u kojem je predstavljena metodologija praćenja suđenja, opšti pravni okvir i pregled reforme pravosuđa u Crnoj Gori. Centralni dio obuhvata rezultate praćenja krivičnih i parničnih postupaka, sa detaljnim analizama i preporukama za unapređenje pravosudnog sistema. Imena sudija i stranaka u postupku nisu navedena radi zaštite privatnosti i nezavisnosti suda.