CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Promocija aplikacije Za zdravije zdravstvo

23. Feb. 2023. u novosti

Koordinatorka projekta, Maja Bjelić, je u srijedu 22. februara u emisiji M:tech na Televiziji Vijesti govorila o tehnološkim unaprjeđenjima aplikacije Za zdravije zdravstvo, kao i mogućnositma koje ista nudi građanima u borbi protiv korupcije u zdravstvu i poštovanja prava pacijenata. Aplikacija je nastala u okviru projekta ,,Za zdravije zdravstvo'' koji finansija Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Bjelić je objasnila da je aplikacija sada dostupna svim građanima, korisnicima kako Android, tako i iOS uređaja kao i putem sajta www.zazdravijezdravstvo.me, a istakla je i da osim mogućnosti jednostavnog načina prijavljivanja korupcije i povrede prava pacijenata aplikacija ima informišući karakter.

''Osim toga, aplikacija građanima omogućava i da u svakom trenutnku prate status svoje i drugih prijava i tako budu u toku sa reakcijama institucija na upite koje po njihovoj prijavi CeMI tim šalje'', kazala je Bjelić.

Napomenula je i da aplikacija omogućava dodavanje foto, audio i video sadržaja prilikom podnošenja prijave, što služi kao dodatan dokaz prilikom slanja upita za reakciju nadležnim institucijama.

Bjelić je pozvala građane da prijave korupciju u zdravstvu i bilo koju vrstu povrede prava građanina kao pacijenta i na taj način doprinesu postizanju poboljšanja u ovoj oblasti.

Projekat „Za zdravije zdravstvo!“, realizuje Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u partnerstvu sa NVO Bonum, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.