CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prvi dan obuke na temu "Senzibilno postupanje prema LGBTIQ osobama"

09. Oct. 2023. u novosti

Prvi dan obuke o senzibilnom postupanju prema LGBTIQ osobama za sudije, tužioce i članove Uprave policije uspješno je održan danas u Kolašinu.

Tokom obuke, učesnici su prošli kroz niz tema, uključujući teorijske uvode u razlikovanje između pola i roda, specifičnosti i najbolje prakse vezane za transrodne i interpolne osobe, kao i praktične vježbe za razumijevanje rodnih i polnih karakteristika.

Predavači na obuci bili su Danijel Kalezić izvršni ko-direktor ERA- Udruženje za jednaka prava LGBTI osoba za Zapadni balkan i Tursku, i Jovan Ulićević, izvršni direktor Asocijacije Spektra.

Obuka je dio šireg projekta pod nazivom ,,Doprinos suzbijanju govora mržnje prema LGBTI osobama“, koji organizuje Centar za Monitoring i Istraživanje CeMI, a finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Media prilozi