CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prvi dan radionice „Standardi postupanja prema migrantima“

25. Jan. 2021. u novosti

U toku prvog dana radionice „Standardi postupanja prema migrantima“, koju smo organizovali danas, učesnici/ce su se upoznali/e sa pojmom migracija, međunarodnim pravnim i institucionalnim okvirom, kao i primjerima dobre prakse upravljanja migracijama. Takođe, na radionici je bio riječi i o zaštiti ranjivih grupa – međunarodnim standardima, zakonskim i institucionalnim rješenjima.

Na radionici su govorili Teodora Gilić, izvršna direktorica CeMI-ja, Milica Zrnović, koordinatorka projekta „Društvo bez predrasuda:solidarnošću do jednakosti i inkluzije“ iz CeMI-ja, mr Nenad Koprivica, ekspert u oblasti imigracionih politika, Aleksandra Gligorović, ekspertkinja u oblasti interkulturalnog učenja i dijaloga i prof.dr Ivana Krstić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Radionica će biti nastavljena naredna dva dana.

Media prilozi