CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Prvi sastanak sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou

12. Apr. 2016. u novosti

 

Centar za monitoring i istraživanje u ponedjeljak, 11. aprila 2016. godine u PR Centru, sa početkom u 10h, organizovao je prvi sastanak sa donosiocima odluka na nacionalnom nivou u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“. Na sastanku su govorili predstavnici državnih organa, nevladinih, učeničkih i studentskih organizacija, u cilju vođenja diskusije o ključnim izazovima razvoja mladih u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na dostizanje evropskih vrijednosti, poređenje evropskog iskustva sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori, identifikovanje ključnih oblasti i politika za unapređenje i pružanje dalje podrške u procesu reformi i sl. Shodno tome, na sastanku su prisustvovati predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Zavoda za statistiku Crne Gore, Nacionalne Erasmus + kancelarije, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave pitanjima položaja mladih u Crnoj Gori, te samih učeničkih i studentskih organizacija.

Donosioci odluka u Crnoj Gori treba da ulože veće napore kako bi lična dostignuća pojedinaca i jednake šanse za sve bile vrijednosti kojima se rukovodi prilikom zapošljavanja mladih, ocijenila je izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Nikoleta Tomović.

Predstavnik Nacionalne Erasmos plus kancelarije,Ranko Lazović,kazao je da će ulaganje u obrazovanje mladih,u nove vještine i kompetencije koristiti pojedincima,organizacijama i institucijama,kao i društvu u cjelini.

Načelnica u Direktoratu za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete,Biljana Mišović,istakla je da i pored toga što se za obrazovanje na nivou Crne Gore izdvaja 4,2 odsto BDP-a,mladi koji imaju Bečelor diplome imaju problema pri uključivanju na tržište rada jer poslodavci ne prepoznaju tu diplomu,navodeći da je to pogotovo slučaj u javnim ustanovama gdje se preferiraju Specijalističke studije „kao recidiv nečega što je već postojalo u ex Jugoslaviji“.

Savjetnica u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore,Jevrosima Pejović,kazala je da je visoka stopa nezaposlenosti mladih do 24 godine koja iznosi 34,5 odsto ono što zabrinjava.Kako je dalje navela,danas imamo skoro deset hiljada nezaposlenih visokoškolaca na evidenciji Zavoda,što je u odnosu na 2012. godinu za oko 40 odsto više.

Predstavnica Zavoda za statistiku Crne Gore,Irena Varagić,rekla je da je ta institucija sprovela istraživanje „Put od škole do zaposlenja“,koje je obuhvatilo tri hiljade osoba na nivou države,a ciljna populacija su,kako je pojasnila,bili mladi od 15 do 29 godina.Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je za jedan dio mladih ljudi ove populacije stabilan posao,posao na neodređeno vrijeme,a sa druge strane imamo mlade ljude koji smatraju da je za njih stabilan posao ako imaju ugovor na duže od godinu dana i da im zavisi stabilnost posla od visine primanja.