CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Reforma anti-korupcijskih institucija u Crnoj Gori: Kako učiniti sistem efikasnijim?

06. Jan. 2017. u publikacije

Jedan od prioritetnih zadataka Crne Gore u procesu evropskih integracija, koji je označen kao prioritet njenog političkog djelovanja, je uspješno suzbijanje korupcije na svim nivoima. U izvještajima Evropske komisije, kao i relevantnih međunarodnih organizacija, ovaj problem je označen kao jedna od najvećih prepreka razvoju i napredovanju naše zemlje.

Iako je konstatovano da je Crna Gora napravila pomak u zakonodavnoj djelatnosti kojom je regulisana oblast borbe protiv korupcije, svi propisi i dalje nisu usklađeni sa međunarodnim standardima, a njihova implementacija ostaje na nedopustivo niskom nivou. Potrebno je primijetiti da u Crnoj Gori nije nikad za korupciju optužen ni sankcionisan niko iz viših nivoa vlasti.

Jedan od osnovnih uzroka za ovakvo stanje je pretjerano kompleksan sistem institucija koje se bave borbom protiv korupcije i njihova slaba koordinacija. Ove institucije imaju uske nadležnosti i slaba ovlašćenja, a način imenovanja i finansiranja ne omogućava dovoljno nezavisnosti u djelovanju, tako da i mala ovlašćenja koja ove institucije imaju, često ostaju neiskorišćena.

Dakle, da bi borba protiv korupcije u Crnoj Gori dala konkretne rezultate, prije svega je potrebno redefinisanje institucionalnog okvira kroz koji se ova borba sprovodi. Potrebno je osigurati nezavisnost, opunomoćenost i opremljenost ovih institucija, kako bi dale opipljive rezultate.