CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Rezultati konkursa za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori

28. Sep. 2022. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava HRA u okviru projekta „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ je raspisao konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u oblasti poštovanja ljudskih prava.

U okviru poziva je primljeno ukupno petnaest prijava. Nakon evaluacije, finansijsku podršku za imlementaciju projekata su dobile sljedeće organizacije:

  • Institut za pravne studije (IPLS) za projekat ,,Unaprjeđenje Sistema zaštite u pravosudnom sistemu Crne Gore" je podržan u iznosu od 9 830 EUR;
  • Crnogorska LGBT asocijacija Queer Montenegro za projekat ,,Jednak pristup pravdi za LGBTQ+ osobe u Crnoj Gori" je podržana u iznosu od 9 715 EUR;
  • Sindikat medija Crne Gore za projekat ,,Bezbjednost novinara kroz sudsku praksu" je podržan u iznosu od 9 979.5 EUR.

Projekat „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“ je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.