CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Rezultati konkursa za mini grantove iz oblasti vladavine prava

13. Dec. 2018. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa" je raspisao konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u oblasti vladavine prava.

Od ukupno 4 prijave, 1 projektna aplikacija nije ispunila tehničke uslove, da bi nakon bodovanja od 3 aplikacije, 2 bile izabrane za finansiranje. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je 15, 872.00€, dok ukupni iznos sredstava koja treba da budu dodijeljena znosi 48,000.00€ . U prilogu možete pronaći Rezultati konkursa.

Projekat “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinese integritetu pravosuđa” je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA).