CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Rezultati sa biračkih mjesta, na osnovu 100% obrađenog biračkog tijela

15. Mar. 2021. u novosti

Rezultati sa biračkih mjesta, na osnovu 100% obrađenog biračkog tijela.

CeMI je za nadgledanje lokalnih izbora u Nikšiću akreditovao 182 posmatrača, koji su bili raspoređeni na svim biračkim mjestima.

Projekat Građansko nadgledanje lokalnih izbora u Nikšiću podržala je Britanska ambasada Podgorica.