CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Sažetak prijedloga javne politike "Ponovo uvesti zabranu pušenja u javnim prostorima"

07. Sep. 2017. u publikacije

Crna Gora je po negativnoj statistici u odnosu na koršćenje duvanskih proizvoda, jedna od vodećih država svijeta.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i IPSOS-a (2016), 41% punoljetnih građana Crne Gore puši. Crna Gora je i jedna od vodećih zemalja svijeta u konzumaciji cigareta po glavi stanovnika. Konzumacija duvanskih proizvoda i izloženost duvanskom dimu je u direktnoj korelaciji sa zabrinjavajućom učestalošću kardiovaskularnih i malignih oboljenja.

Naglašavamo da većina građana podržava zabranu pušenja u javnom prostoru (60% u 2016. prema WTO), među njima je i veliki broj ljudi koji konzumiraju duvanske proizvode.

Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda navodi da je „zabranjeno pušenje u javnom i radnom prostoru, kao i izlaganje drugih lica sekundarnom duvanskom dimu”. Pod javnim prostorima podrazumijevaju se i ugostiteljski objekti.

Ove odredbe su trebale da se primjenjuju od sredine prethodne, 2016. godine. Umjesto njihove primjene one su posljednjim usvojenim zakonskim promjenama faktički stavljene van snage.

Potrebno je da Vlada Crne Gore odmah pokrene zakonsku proceduru izmjene Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima kojim je faktički ukinuta zabrana pušenja u javnim prostorima.

Potrebno je ukidanje članova Zakona kojima se omogućava upotreba duvana u ugostiteljskim objektima čime se sprečava puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.