CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Škola će doprinijeti da mladi budu konkurentniji na tržištu rada EU

12. May. 2017. u novosti

Međunarodna škola “Ekonomska i socijalna prava Evropske unije (EU)”, koju pohađa 50 studenata i srednjoškolaca, doprinijeće je da mladi budu konkurentniji ne samo na crnogorskom, već i na tržištu rada država te evropske zajednice.

To je ocijenila izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Nikoleta Tomović, govoreći o Međunarodnoj školi “Ekonomska i socijalna prava EU, koja će trajati do 13. maja u Baru.

Tomović je kazala je da je treća međunarodna škola “Ekonomska i socijalna prava EU” okupila 50 studenata i srednjoškolaca.

„Ključna tematika je sagledavanje evropskih programa i politika iz oblasti ekonomske i socijalne politike, kao i sagledavanje najboljih praksi i onog što je ključno za omladinu u Crnoj Gori za ove sfere, posebno kada je u pitanju tržište rada, jednake mogućnosti za sve i slična pitanja koja će crnogorskoj omladini, kada budemo dio EU, biti jako značajna“, navela je Tomović.

Ona je kazala da je Školi prethodila radionica u okviru koje je održano više sesija na temu sistema obrazovanja u Crnoj Gori, sagledavajući iskustva po pitanju sticanja teorijskog i praktičnog znanja kako bi, kako je navela, crnogorska omladina bila konkurenta, ne samo za crnogorsko, već i za tržište rada država EU.

Tomović je ocijenila da su studijske posjete jako značajne u razmjeni iskustava mladih, podsjećajući da su prošle godine organizovali studijsku posjetu u Hrvatskoj, a da će ove godine organizovati u junu posjetu Ljubljani.

„Teme koje najviše zanimaju mlade su politike koje su usmjerene prema mladima, bez obzira da li se radi o prilikama za zapošljavanje,razmjenu iskustva, vaninstitucionalno obrazovanje, studiranje u drugim zemljama, konkurentnost na tržištu rada kao i sve ono što se tiče ekonomskih, socijalnih i političkih prava njih, kao budućih građana EU“, navela je Tomović.

Ona smatra da će ova škola, kao i prethodne, biti jako značajna sa aspekta sticanja iskustva, teorijskih znanja i odgovarajućih vještina mladih kako bi se više upoznali sa evropskim politikama, načinom donošenja odluka, procedurama i naravno, svim mogućnostima za usavršavanje i zapošljavanje i vaninstitucionalno obrazovanje.

Profesor Humanističkih studija na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) i Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragan Đukanović, rekao je da su tokom škole učenici i studenti imali priliku da čuju kako je išla geneza nastanka socioekonomskih prava, u kontekstu EU.

„Dalje, tokom predavanja, ćemo preciznije govoriti o načinu implementacije evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti, tako da će u narednim danima dobiti sliku o tome kako funkcionišu socioekonomska prava od evropskog nivoa do toga kako funkcionišu u oblasti nacionalnog zakonodavstva“, naveo je Đukanović.

Profesor Pravnog fakulteta na UDG, Budimir Košutić, ocijenio je da je škola, koju je organizovao CeMI sa partnerima, važna jer, kako je naveo, treba znati što više i što potpunije, ne samo o svojoj državi, već i o EU.

„Živimo u vremenu velikih promjena, a u tim promjenama se postavljaju mnoga značajna pitanja koja su vezana za sudbinu društva i mladih u društvu. Stoga je dobro znati mnoge stvari, a posebno one koje su vezane za rad i za zaštitu ljudi u radu“, rekao je Košutić.

Prema njegovim riječima, socijalna prava, mlade najviše zanima situacija u kojoj se javlja nezaposlenost u EU i šire.

„Stoga, ova pitanja koja su povezana sa socijalnim i ekonomskim pravima, koja su dugo bila iza političkih i građaskih prava, sada dolaze u centar pažnje i imaće sve više značaja“, smatra Košutić.

Student Fakulteta Pravnih nauka na UDG, Anes Šljuka , kazao je da se za Međunarodnu školu “Ekonomska i socijalna prava EU” prijavio jer smatra da sticanje neformalnog znanja ima jednak značaj kao i formalno obrazovanje.

Morate da imate diferncijalna znanja iz raznih oblasti, kako bi mogli da odgovorimo društvenim potrebama, promjenama i društveno ekonomskom napretku. U skladu sa nazivom škole „Socijalnoekonomska prava evropske unije“, mislim da moramo da budemo spremni za momenat kada naša država pristupi EU, kako bi mogli na adekvatan način iskoristiti mogućnosti koje nam ona pruža“, rekao je Šljuka.

Studentkinja Humanističkih studija na UDG, Nikol Biskupović, smatra da mladi, u vremenu evropskih integracija, treba da steknu iskustva i znanja koja će da ih podstiču, kada Crna Gora bude članica EU.

„Kao student bezbjednosti, mislim da ta bezbjednosna oblast je jako važna. Ulaskom u NATO imamo mogućnosti da implementiramo taj sektor. Smatram da pravo na rad treba dodatno da se implementira, jer u CG još uvijek nije postignut očekivani nivo. Takođe, očekujem da će manjine, žene, osobe sa invaliditetom imati veća prava i da će moći da budu drugačije integrisani u društvo“, rekla je Biskupović.

Mislim da još uvijek nisu dovoljno zastupljene (informacije o EU) u našem obrazovanju, voljela bih da se i to implementira.

Škola je organizovana u okviru projekta „Budi spreman za EU vrijednosti“, koji realizuje CeMI, u saradnji sa partnerima, Univerzitetom Donja Gorica, Art Communications iz Podgorice i partnerima iz Evropske unije, Centrom za međunarodne studije iz Hrvatske i Centrom za evropske perspektive iz Slovenije.

[gallery link="file" columns="4" ids="11555,11554,11553,11552,11551,11550,11549,11548,11547,11546,11545"]