CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Slobodni i jednaki u pravima i pravdi

04. Sep. 2020. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u okviru projekta ‚‚Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom – Unaprjeđenje prava LGBTIQ osoba u sudskom postupku“ pripremio je informativni flajer o jednakosti prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Informativni flajer je dio medijske kampanje koju Centar za monitoring i istraživanje sprovodi u okviru projekta sa ciljem podizanja svijesti crnogorske javnosti o jednakosti i pravima LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Cilj projekta je povećanje nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori pripadnika LGBTIQ zajednice. Projektne aktivnosti su usmjerene ka davanju doprinosa za smanjenje nivoa diskriminacije i povećanju svijesti i informisanosti o senzibilnom postupanju prema LGBTIQ populaciji u Crnoj Gori u sudskim postupcima.

Projekat „Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom – Unaprjeđenje prava LGBTIQ osoba u sudskom postupku“ sprovodi Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), a finansiran je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Flajer možete preuzeti ovdje.