CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Smjernice za javne nabavke u oblasti zdravstva

06. Jan. 2017. u publikacije

Postupak javnih nabavki u oblasti zdravstva je u cjelokupnom sistemu javnih nabavki prepoznat kao dio koji je potrebno detaljnije zakonski riješiti. Nekoliko je razloga za to:

• Specifičnost planiranja javnih nabavki u zdravstvu;

• Dodatna odgovornost u preciznom planiranju javnih nabavki od strane zdravstvenih institucija jer je u pitanju javno zdravlje(sa aspekta analize tržišta i sa aspekta procjene realizacije ugovora);

• Moguća pojačana potreba za hitnim nabavkama (epidemije, elementarne nepogode, nestašice), uz analizu učestalosti i prirode ovakvih slučajeva;

• Česta promjena potreba, koje je teško predvidjeti i isplanirati.