CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija "Analiza efekata anti-korupcijskih politika u Crnoj Gori i prijedlozi za njihovo unaprjeđenje"

06. Jan. 2017. u publikacije

Studija praktične javne politike „Analiza efekata anti-korupcijskih politika u Crnoj Gori i prijedlozi za njihovo unaprjeđenje“ je izrađena u okviru projekta „Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja“, koji sprovodi Evropski pokret u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za monitoring CEMI i Institutom alternativa, uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Osnovni cilj projekta je da pojača doprinos koji organizacije civilnog društva daju integracionim procesima Crne Gore i posebno da ojača napore civilnog društva koji se ulažu u unaprjeđenje nacionalnih politika u okviru Nacionalnog plana integracija. Centar za monitoring je kroz ovu studiju analizirao jedan od stubova Nacionalnog plana integracija, tj. državnu antikorupcijsku politiku.