CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija “Državna izborna komisija Crne Gore – Modeli za unaprjeđenje

31. Mar. 2015. u publikacije

Terminom „izborna administracija“ označavaju se državni organi kojima je povjerena uloga vođenja izbornih, referendumskih ili drugih procesa putem kojih građani posredno ili neposredno učestvuju u procesu donošenja odluka na svim nivoima u državi. U izbornom sistemu Crne Gore organi izborne administracije zauzimaju veoma značajno mjesto. Svakako, najznačajniji organ među njima je Državna izborna komisija, a širok opseg nadležnosti koje Zakon o izboru odbornika i poslanika povjerava ovom organu, dovoljno govori njegovom značaju i autoritetu koji uživa u okviru izbornih procesa. Međutim, od uvođenja višestranačja do danas, brojni problemi koji su se pojavljivali u funkcionisanju Državne izborne komsije Crne Gore, doveli su do toga da njen rad bude predmet čestih polemika u javnosti. Stoga, ova studija posvećena je ekspertskoj analizi problema sa kojima se Državna izborna komisija Crne Gore suočavala u svom dosadašenjem radu. Konkretnim prijedlozima, studija će nastojati da doprinese iznalaženju modela i standarda koji će unaprijediti strukturu, način organizacije a samim tim i funkcionisanje Državne izborne komisije – najznačajnijeg organa u hijerarhiji organa izborne administracije u Crnoj Gori.