CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija o planiranju prostora i izgradnji objekata – Rizik od korupcije

06. Jan. 2017. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje – CeMI započeo je sprovođenje projekta 'Monitoring administrativnih postupaka u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata' sredinom 2013. godine uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Cilj projekta je bio da se doprinese razvoju transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti i da se smanji obim korupcije u implementaciji administrativnih postupaka u polju planiranja prostora i izgradnje objekata u Crnoj Gori. Projekat, u metodološkom i organizacionom smislu, je sproveden kroz već ustanovljene metoe koje je CeMI razvio sedmogodišnjom implemnetacijom projekta 'Nagledanje suđenja' u saradnji sa OEBS misijom u Crnoj Gori.