CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija: “Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom parlamentu”

21. Jan. 2015. u publikacije


Ova studija proučava ključne aspekte normativnog regulisanja i ostvarivanja prava nacionalnih manjina, naglašavajući važnost ovih pitanja kao kriterijuma demokratizacije društva i integracije u evropske i evroatlantske strukture. Fokus je na nediskriminaciji, jednakosti i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, što je od suštinskog značaja za osiguranje ljudskih prava.

Međunarodna zajednica sve više nadzire poštovanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, te stavlja akcenat na međunarodne obaveze država u ovoj oblasti. Organizacije poput Evropske unije, Savjeta Evrope i OEBS-a igraju ključnu ulogu u promovisanju i zaštiti manjinskih prava. Visoki komesar za nacionalne manjine OEBS-a i Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope doprinose unapređenju manjinskih prava.

U Crnoj Gori, pitanje usklađivanja izbornog zakonodavstva s Ustavom otvara niz dilema i izazova. Studija analizira postojeće modele i predlaže institucionalne mehanizme za adekvatnu predstavljenost manjina u nacionalnom parlamentu. Ključne dileme uključuju potrebu za reformom izbornog sistema, osiguravanje efektivnih institucionalnih mehanizama za predstavljanje manjina i unapređenje pravnog okvira u skladu s međunarodnim standardima.

Studija, koja se sastoji od šest poglavlja, analizira različite aspekte problema i razmatra moguće scenarije rješavanja, uzimajući u obzir stavove političkih aktera i predloge tima Centra za monitoring.