CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija "Politika borbe protiv korupcije u obrazovanju - efekti primjene postojeće i preporuke za donošenje nove"

06. Jan. 2017. u publikacije

Studija javne praktične politike «Politika borbe protiv korupcije u obrazovanju – efekti primjene postojeće i preporuke za donošenje nove» realizovana je od strane Odjeljenja za javne politike Centra za monitoring CeMI, u okviru projekta koji CeMI realizuje partnerski sa Centrom za građansko obrazovanje, a podržanog od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori. Projekat i ova studija predstavljaju jednu u nizu aktivnosti koje ove dvije crnogorske nevladine organizacije preduzimaju na polju smanjivanja efekata korupcije u obrazovnom sistemu Crne Gore, a koje su finansijski podržane od strane Vlade SR Njemačke. Nalazi i stavovi iznijeti u ovoj studiji ne moraju predstavljati stavove donatora, već samo autora i organizacija koje sprovode projekat.