CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija "Procjena rizika od korupcije u sektoru odbrane"

06. Jan. 2017. u publikacije

Studija javne praktične politike „Procjena rizika od korupcije u sektoru odbrane“ podrazumijeva sveobuhvatnu analizu rizika od pojave koruptivnih radnji u sektoru odbrane Crne Gore. Izvještaj je izradio istraživački tim Odjeljenja za istraživanje javnih politika CeMI-ja i predstavlja najznačajniji rezultat projekta „Jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u sektoru odbrane“ koji je realizovao Centar za monitoring i istraživanje u periodu od 1. decembra 2014. godine do 28. februara 2015. godine, uz finansijsku podršku Ambasade Kanade u Beogradu, u okviru Canada Fund programa. Projekat je usmjeren na smanjenje korupcije i jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija sektora odbrane.