CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“

06. Jan. 2017. u publikacije

Studija javne praktične politike „Procjena rizika od korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ nastala je u okviru projekta „Borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore“ koji od 01. novembara 2012. godine realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI, uz podršku Ambasade SR Njemačke u Podgorici. Riječ je o prvoj inicijativi nevladinog sektora da se otvori pitanje korupcije u zdravstvu, te da se u cilju suzbijanja mogućih koruptivnih pojava u ovoj oblasti podstaknu na intezivnije djelovanje donosioci odluka, ali i svi zainteresovani akteri, civilno društvo i mediji.