CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija ,,Rad nadležnih državnih tužilaštva i sudova u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou“

29. Sep. 2018. u novosti

Studija ,,Rad nadležnih državnih tužilaštva i sudova u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou“ podrazumijeva analizu zakonodavnog okvira o korupciji u Crnoj Gori te spremnosti i efikasnosti nadležnih institucija u suočavanju sa ovim problemom. Ovaj izvještaj je dio projekta ,,Smjestimo korupciju u muzej!“ koji realizuje Centar za građanskog obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa Centrom za monitoring i straživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevlja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), a finansira ga Evropska Unija. U sklopu projekta je potpisan Memorandum o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, čiji je cilj jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za tu negativnu pojavu. U fokusu Koalicije je praćenje i unapređenje postojećih politika i mehanizama za borbu protiv korupcije, na različitim nivoima.

U prvom dijelu studije se analizira zakonodavni okvir, najčešća i najkarakterističnija koruptivna krivična djela te pitanje kako pokrenuti postupak i kome se obratiti. U drugom dijelu se konkretno analizira rad nadležnih državnih tužilaštva i sudova u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou i iznose se zaključci i preporuke.

Zabrinjavajuće je mali broj predmeta za krivična djela korupcije koji su pokrenuti tokom 2017. godine, a i ranije, a primjećuje se i nepostojanje ni najmanjeg broja predmeta za krivično djelo davanje mita, kako piše u ovoj studiji. Neophodno je uočiti sve nedostatke i ohrabriti sve građane da prijavljuju ova krivična djela ali i uporno podsjećati nadležne subjekte da im je borba protiv korupcije službena dužnost i zakonska obaveza.

Osnaživanje svijesti i informisanosti građana, uticati na sud da u što kraćim postupcima rješava ovu vrstu predmeta, zakonskim putem osnažiti obavezu svih državnih organa da prijavljuju koruptivna krivična djela, zaštiti građane koji prijavljuju koruptivna krivična djela, su neka od potrebnih izmjena kako bi se borba protiv korupcije ojačala, navodi se u ovoj studiji.

 

Studiju ,,Rad nadležnih državnih tužilaštva i sudova u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou“ možete preuzeti ovdje.