CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija “Upotreba državnih resursa u toku izborne kampanje”

06. Apr. 2015. u publikacije

Ovaj izvještaj bavi se posebnim segmentom djelovanja Centra za monitoring i istraživanje - CEMI praćenjem izbornih procesa u Crnoj Gori. Iako su demokratski procesi u društvu napredovali, jedan ozbiljan problem koji je prisutan od početka višepartizma jeste zloupotreba državnih resursa tokom izbornih kampanja. Ova pojava, koja se često povezuje s korupcijom, predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim načelima i atmosferi izbornih procesa. Iako je prvi put primijećena u Rusiji i Ukrajini tokom devedesetih godina prošlog vijeka, danas je prisutna u mnogim državama, uključujući i one sa dugom demokratskom tradicijom.

Šta tačno predstavlja zloupotreba državnih resursa tokom izbornih kampanja? Kako se manifestuje ova pojava? Zašto je prisutna u Crnoj Gori? Na koji način utiče na demokratičnost izbornih procesa? Da li postoje zakonske mjere koje regulišu ovakvo ponašanje političkih aktera? Da li političke stranke smatraju da je ova pojava prisutna u Crnoj Gori? Koji su konkretni primjeri zloupotrebe koji su identifikovani tokom prethodnih izbornih kampanja?

Odgovori na ova pitanja pruženi su u studiji koju imate pred sobom. Cilj ove studije je da istakne značaj problema zloupotrebe državnih resursa u izbornim procesima u Crnoj Gori i da podstakne razmatranje ovog pitanja prilikom donošenja novog izbornog zakonodavstva.

Studija se sastoji iz tri dijela. Prvi dio obuhvata definiciju i pojave zloupotrebe državnih resursa tokom izbornih kampanja. Drugi dio predstavlja analizu stanja u Crnoj Gori, zasnovanu na monitoring aktivnostima CEMI-ja tokom prethodnih izbora. Kroz konkretne primjere, identifikovana su nedozvoljena ponašanja političkih aktera u izbornim procesima, koja se trebaju suzbijati ili ograničavati. Treći dio studije obuhvata zaključke i preporuke CEMI-ja za institucionalno djelovanje protiv ove pojave.

Očekuje se da će nalazi ove studije biti od koristi političkoj i stručnoj javnosti prilikom razmatranja novog izbornog zakonodavstva. CEMI će, u skladu sa svojom praksom, predložiti amandmane koji proizilaze iz nalaza ove studije, kako bi se osiguralo da izborni procesi u Crnoj Gori budu demokratski i transparentni.