CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studijska posjeta Evropskom sudu za ljudska prava

15. May. 2019. u novosti

U okviru projekta “Borba protiv nečovječnog postupanja i jačanje primjene implementacije sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou” 10 studenata Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran od 14. do 17. maja boravi u Strazburu (Francuska).

Tokom ove studijske posjete, studenti imaju priliku da posjete Evropski sud za ljudska prava i prisustvuju usmenoj raspravi pred Velikim vijećem Suda u Strazburu. Pored ove aktivnosti, studenti će imati mogućnost da razgovaraju sa sudijama Evropskog suda i eminentnim stručnjacima iz oblasti prava kako bi stekli što jasniju sliku o načinu funkcionisanja Evropskog suda i njegovog uticaja na nacionalne pravne sisteme.

Ove projektne aktivnosti su organizovane u sklopu programa “Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku”, koji realizuju Kancelarija Savjeta Evrope i CeMI.