CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Tematski izvještaj: Monitoring izvršnog postupka u Crnoj Gori

09. Mar. 2015. u publikacije

Ovaj izvještaj predstavlja rezultat dugotrajnog istraživanja sprovedenog od strane tima posmatrača u okviru Projekta praćenja suđenja, pokrenutog od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori u saradnji sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) 2011. godine. Pokrenut uz podršku vlada Kraljevine Holandije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i SAD, ovaj projekat ima za cilj analizu krivičnih i parničnih postupaka, uz proširenje na monitoring izvršnog postupka od novembra 2012. godine, sa svrhom unaprijeđenja procesa reforme pravosuđa i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

Proširenjem projekta na monitoring izvršnih postupaka od novembra 2012. godine, cilj je bio identifikovati uslove potrebne za obezbjeđivanje pravičnosti u postupcima i pružiti podršku sudovima u unapređenju tih uslova, što doprinosi procesu reforme pravosuđa i jačanju vladavine prava u zemlji.

Memorandum o sporazumijevanju potpisan između Misije OEBS-a i sudova u Crnoj Gori omogućio je proširenje aktivnosti monitoringa na sve sudove u zemlji, obuhvatajući različite vrste postupaka. Tematski izvještaj koji slijedi rezultat je analize procesnih pretpostavki, trajanja postupaka i poštovanja prava na ravnopravnost i suđenje u razumnom roku u okviru izvršnih predmeta.

Sastoji se od četiri dijela: uvoda, metodologije istraživanja, opšteg pravnog okvira i analize indikatora. Kroz analizu zakonske regulative, prikupljene podatke, sudske prakse, zaključke i preporuke, ovaj izvještaj pruža uvid u stanje izvršnih postupaka u Crnoj Gori, kao i smjernice za dalje unapređenje ove oblasti.