CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Tematski izvještaj - Pritvor: učestalost određivanja i opravdanost izricanja

06. Jan. 2017. u publikacije

Misija OEBS-a u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Misija) je uz pomoć donacija koje su obezbijedile vlade: Kraljevine Holandije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i SAD u septembru 2011. godine pokrenula treću fazu Projekta praćenja suđenja (u daljem tekstu: Projekat) čiji je cilj da se izvrši analiza krivičnih postupaka, utvrde uslovi potrebni za osiguravanje pravičnosti postupaka i da se pruži podrška sudovima u obezbijeđivanju ovih uslova, a sve u cilju pospješivanja procesa reforme pravosuđa, a time i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori. Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Centar za monitoring i istraživanje CeMI.

Publikacije