CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Treći dan radionice "Standardi postupanja prema migrantima"

27. Jan. 2021. u novosti

Važnost multikulturalnog dijaloga, Tolerancija, antidiskriminacija, ranjive grupe, kao i Uloga mladih u procesu integracija migranata u društvo bile su teme trećeg i poslednjeg dana radionice „𝘚𝘵𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘶𝘱𝘢𝘯𝘫𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘢 𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘮𝘢“.

Predavači su bili Aleksandra Gligorović, ekspertkinja u oblasti interkulturalnog učenja i dijaloga i mr Nenad Koprivica, ekspert u oblasti imigracionih politika.

Trodnevna radionica je održana u okviru projekta „Društvo bez predrasuda: Solidarnošću do jednakosti i inkluzije“ koji #CeMI sprovodi uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u sklopu projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (IPA II fondovi)“.

Media prilozi