CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

U okviru CeMI-jeve škole 55 srednjoškolaca dobilo diplome za vršnjačke edukatore

01. Oct. 2018. u novosti

U okviru ljetnje škole za vršnjačke edukatore, koju je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), 55 srednjoškolaca je dobilo diplome, od kojih će njih 30 nastaviti da vodi radionice namijenjene vršnjacima o unaprijeđenju politika mladih.

Istraživač javnih politika u CeMI-ju, Nikola Zečević, rekao je da je škola realizovana na Ivanovim koritima u okviru projekta Smart start – aktivni mladi za održive promjene, koji ta organizacija sprovodi uz podršku Direktorata za mlade Ministarstva sporta.

On je kazao da je u okviru projekta realizovan niz različitih aktivnosti, navodeći da je jedna od najznačajnijih Ljetna škola za vršnjačke edukatore koja je održana na Ivanovim koritima.

„Ovu školu pohađalo je 55 učenika trećeg razreda srednje škole iz najvećeg dijela crnogorskih opština. Oni su tokom ove škole pohađali različite kurseve, koji podrazumijevaju detaljno upoznavanje sa karakteristikama političkog sistema Crne Gore, Evropskom unijom (EU), integracionom agendom Crne Gore u tom kontekstu, različitim principima bilateralne i multilaterne saradnje na nivou EU i Crne Gore“, naveo je Zečević.

Učenici su se, kako je naveo, tokom drugog dana, upoznavali sa konceptom vršnjačke edukacije, „u okviru kojeg su savladali različite tehnike vršnjačke edukacije“.

„Tokom trećeg dana učesnici škole su,  sa psiholozima i stručnim timom iz CeMI-ja, se bavili razvojem ličnosti, liderskog profila kod mladih. Konačan cilj ove ljetnje škole i generalno ovog projekta je unaprijeđenje položaja mladih i politika koje se odnose na mlade“, rekao je Zečević.

On je kazao da će učenici dizajnirati poster koji treba na simbioličkom nivou da pošalje poruku kako i na koji način treba unaprijediti položaj mladih i politike koje se praktikuju u Crnoj Gori, a koje se odnose na tu populaciju.

Uz koordinaciju projekt koordinatora, 30 vršnjačkih edukatora će posjetiti sve opštine u Crnoj Gori. Vršnjački edukatori će održati najmanje 25 tematskih predavanja u okviru učeničkih parlamenata u 25 opštine u Crnoj Gori (24 opštine i jedna gradska opština), i zajedno sa svojim vršnjacima formulisati ideje i preporuke za poboljšanje politika za mlade u Crnoj Gori“, kazao je Zečević.

Učesnica CeMI-jeve ljetnje škole iz Berana Marta Pešić,  kazala je da je „oduševljena“ što su se tokom škole dotakli raznih tema – od politike, ulaska Crne Gore u EU, do mladih.

„Naučili smo razne radionice i igre, koje ćemo prenijeti na svoje vršnjake. Kada bih držala radionicu za vršnjake, izašla bih iz okvira – ne bi bilo klasično predavanje, već bismo znanje usvajali pomoću igrica koje smo naučili u toku škole“, rekla je Bešić.

Učesnik CeMI-jeve ljetnje škole, Luka Novović, rekao je da su tokom škole stekli znanja o EU i kako da, kako je naveo, ta znanja o pristupu Crne Gore Uniji prenesu vršnjacima.

„Svojim vršnjacima prenijeću znanja šta to Crna Gora treba da ispuni da bi došla do praga EU, šta EU traži od Crne Gore. Naučili smo mnogo načina kako da naše vršnjake opustimo tokom radionica, da bi oni što lakše usvajali znanja koja ćemo im prenositi“, naveo je Novović.