CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Unapređenje pravosudne i tužilačke odgovornosti – Nacionalni okvir za etiku i disciplinu

11. Sep. 2023. u publikacije

Ovaj rad istražuje etiku i disciplinu u pravosudnom i tužilačkom sistemu Crne Gore, fokusirajući se na postojeće okvire za sprovođenje mehanizama odgovornosti. Pažljivo smo razmatrali nacionalni okvir Crne Gore za pravosudnu etiku i disciplinu, procjenjujući njegovu efikasnost, ističući izazove i pružajući preporuke za unapređenje. Analizirali smo rad institucija i tijela uključenih u sistem pravosudne odgovornosti od 2016. do 2022. godine. Rad je organizovan u pet poglavlja, svako obrađuje različite aspekte pravnog i institucionalnog okvira, dosadašnjeg rada i zaključnih napomena o pravosudnoj i tužilačkoj etici i disciplini.