CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Unapređenje upravljanja ljudskim resursima u pravosudnom sistemu Crne Gore: Ka efikasnom pravosuđu

11. Sep. 2023. u publikacije

Ovaj rad ima za cilj procjenu trenutnih izazova i pronalaženje mogućnosti za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti upravljanja ljudskim resursima unutar pravosudnog sistema Crne Gore. Naša analiza razmatra širi kontekst procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i njenu obavezu usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti efikasnosti pravosuđa. Godišnji izveštaj EU za 2022. godinu ističe važnost prioritizacije reforme pravosudnog sistema Crne Gore, sa posebnim fokusom na unapređenje ljudskih resursa i upravljanje pravosudnom infrastrukturom kako bi se postigla veća ukupna efikasnost.