CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Upoznaj sistem da bi ga mijenjao

28. Feb. 2005. u publikacije

PRIRUČNIK “UPOZNAJ SISTEM DA BI GA MIJENJAO”

Autori: Zlatko Vujović, Olivera Komar i Danijela Bošković

Ovaj priručnik namijenjen je srednjoškolcima koji se prvi put susreću sa nekim institucijama pravno-političkog sistema i njime se želi postići da taj prvi susret bude prijatan i razumljiv. Želimo da mladi čovjek kada napuni 18 godina i stekne biračko pravo bude svjestan da i od njega zavisi dinamika i vrste promjena koje se dešavaju u našem društvu. Mladi čovjek mora prvo da upozna sistem da bi kasnije mogao da učestvuje u njegovom mijenjaju na bolje.