CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Uprava UIKS-a nije dozvolila predstavniku CeMI-ja da posjeti Katnića uprkos dozvoli Višeg suda

13. May. 2024. u novosti

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) nije dozvolila danas predstavniku Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) da posjeti pritvorenika Milivoja Katnića, bivšeg Glavnog specijalnog tužioca, uprkos odobrenju koje je imao od Predsjednika Višeg suda u Podgorici.

Shodno čl. 183 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku, po odobrenju Predsjednika Višeg suda u Podgorici, danas u 13 sati, predstavnik CeMI-ja je pokušao da posjeti pritvorenika, Milivoja Katnića, bivšeg Glavnog specijalnog tužioca.

Dozvola za posjetu je od strane Višeg suda izdata danas, sa mogućnošću da se može koristiti samo danas, 13. maja tekuće godine. Međutim, nakon što je predstavnik CeMI-ja pristupio Istražnom zatvoru, dežurni službenik, nakon konsultacija sa Upravom je obavijestio da Uprava ne dozvoljava posjetu.

Žalimo zbog postupanja Uprave UIKS-a koja je odbila da postupi po odluci predsjednika Višeg suda.

Ovakav postupak Uprave Istražnog zatvora pojačava zabrinutost i budi sumnju i stanje i uslove u kojima se nalazi pritvorenik Katnić.

CeMI poziva nadležne da dozvole posjetu posmatrača CeMI-ja u skladu sa odlukom Višeg suda, i omoguće nam da utvrdimo u kakvom stanju i uslovima se pritvorenik Katnić nalazi. Tražimo takođe i reakciju ministra pravde.

Posjeta se ne realizuje na zahtjev pritvorenika, nego na osnovu čl.183. stav 3 kojima je domaćim organizacijama koje se bave ljudskim pravima dozvoljeno da izvrše uvid u uslove u kojima boravi pritvorenik.

Kao nevladina organizacija koja već dugi niz godina sprovodi aktivnosti praćenja sudskih postupaka, sa ciljem unaprjeđenja poštovanja ljudskih prava u pravosudnom sistemu Crne Gore, smatramo da je imperativ pružiti pritvorenicima adekvatnu medicinsku njegu i uslove za boravak.

Kao NVO, nastavićemo da pratimo ovaj slučaj i pored ponašanja uprave UIKS-a i odbijanja da postupi po sudskoj odluci.