CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Video na temu političke participacije RE populacije

30. Sep. 2022. u novosti

U cilju podizanja svijesti javnosti o pravima i značaju političke participacije RE populacije CeMI je u periodu od juna do avgusta mjeseca 2022. godine izradio video na pomenutu temu.

Video je nastao u okviru projekta ,,Na putu do inkluzije RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori", koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.