CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Video povodom promocije Javne deklaracije o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu

26. Dec. 2022. u novosti

Pogledajte video u kom je prikazana Javna deklaracija o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu „Prihvati RAZLIČITOST! Odbaci DISKRIMINACIJU!“ koja je nastala u okviru projekta ,,Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada'', koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje CeMI, a finansijski ga je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.