CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Vrhovni sud Crne Gore i CeMI potpisali Memorandum o saradnji

01. Jun. 2022. u novosti

Predstavnici Centra za monitoring i istraživanje (CEMI), dr Zlatko Vujović, i Vrhovnog suda, dr Vesna Vučković, potpisali su 30.05.2022. godine Memorandum o saradnji, čiji je cilj pružanje doprinosa daljoj demokratizaciji i podizanju nivoa primjene vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori kroz kampanju zagovaranja usmjerenu ka ključnim donosiocima odluka u oblasti primjene krivično-pravnog sistema u Crnoj Gori.

Vrhovni sud i CeMI razmjenjivaće informacije i zajednički raditi na realizaciji projekta „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023’’ koji se realizuje uz podršku Evropske komisije (EIDHR), predviđeno je Memorandumom.

„Jedan od ciljeva projekta je i jačanje svijesti javnosti o najvažnijim aspektima jednakog pristupa pravdi, uključujući nove pravne mehanizme i ljudska prava. Cilj projekta je i jačanje uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i dobrog upravljanja, posebno u oblasti vladavine prava, te pristupa pravdi“, poručila je Vučković.

Projektom je predviđeno praćenje i analiza sudskih postupaka i poštovanja ljudskih prava, sa fokusom na poštovanje procesnih prava okrivljenih lica i žrtava, i monitoring pristupa pravdi ranjivih grupa i onih koji su procesuirani zbog kršenja mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19.

„CeMI će za potrebe monitoringa obnoviti i unaprijediti metodologiju praćenja sudskih postupaka i obezbijediti trening članovima tima koji će se baviti ovom aktivnošću. Praćenje sudskih postupaka obavljaće monitori suđenja putem prisustva odabranim ročištima i uvidom u spise pravosnažnih sudskih odluka“, kazao je Vujović.

Projektne aktivnosti će biti praćene izdavanjem tematskih i godišnjih izvještaja o temama od značaja za zaštitu ljudskih prava u krivično-pravnom sistemu, kao i organizovanjem nacionalne konferencije na kojoj će ključnim akterima nacionalnog pravosuđa, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva biti predstavljen izvještaj o praćenju suđenja.

Vrhovni sud će obavijestiti sudove o zaključenom Memorandumu i aktivnostima koje će CeMI sprovoditi u skladu sa njim, i pružati podršku realizaciji projektnih aktivnosti CeMI-ja u okviru svojih nadležnosti.