CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zakon ne propisuje proceduru u slučaju nepotvrđivanja kandidature kandidata

21. Feb. 2023. u novosti

Zakon o izboru predsjednika Crne Gore, u članu 4 stav 1 propisuje da „Kandidata za Predsjednika može predložiti politička stranka ili grupa građana, na osnovu potpisa najmanje 1,5% birača od ukupnog broja birača, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci o raspisivanju izbora“. Odredbom stava 2 istog člana predviđeno je da „Pojedina politička stranka ili grupa građana može predložiti samo jednog kandidata“, dok je odredbom člana 5 definisano da „Birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.“

Zakon ne propisuje proceduru u slučaju nepotvrđivanja kandidature kandidata, kao što imamo u konkretnom slučaju, ali se pretpostavlja da je namjera zakonopisca bila da se ne mogu predložiti dva ili više kandidata istovremeno, od strane jedne partije ili grupe građana. Međutim, kako nije precizno propisano, isto ostaje predmet tumačenja.

Shodno tome, a imajući u vidu da je Državna izborna komisija (DIK) kolektivno političko tijelo, koje se u donošenju odluka ne vodi samo i isključivo tumačenjem pravnih normi, što bi bio slučaj da imamo profesionalizovanu Komisiju, to upućuje da ova norma može biti tumačena u odnosu na politički interes većine koja bude glasala. 

Zakon o izboru predsjednika propisuje i proceduru u slučaju povlačenja kandidature na način da je, u tom slučaju, nužno prikupljanje novih potpisa, jer su prethodni dati za konkretno lice i ne mogu se prenositi na novog kandidata iste stranke, već je potrebno potpise iznova prikupiti kako se ne bi došlo u situaciju neprihvatanja kandidature. Ako zakon daje ovu mogućnost, tumačimo da se ovim otvara prostor za novog kandidata grupe građana ili druge politicke organizacije. Smatrali bismo spornim ukoliko bi se građanima koji su potpisima dali podršku g. Spajiću uskratilo pravo da daju pordršku novom kandidatu kroz ponovljenu proceduru potpisivanja. Bila bi greška ove građane uskratiti prava da podrze nekog kandidata jer kandidatura g. Spajića nije potvrđena. S tim u vezi, potrebno je da DIK hitno izda mišljenje o ovom pitanju kako potencijalni kandidat usljed nedostatka vremena ne bi bio uskraćen prava da isktakne kandidaturu.