CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zastupanje zasnovano na činjenicama: Poboljšanje zastupljenosti manjina u Parlamentu

14. Jul. 2010. u novosti

Crna Gora je multietnička država u kojoj manjine čine značajan dio stanovništva. Prema popisu iz 2003. godine, 43 procenta od ukupnog stanovništva čine Crnogorci, 32 procenta Srbi, 8 procenta Bošnjaci, 5 procenata Albanci, 4 procenta Muslimani, 1 procenat Hrvati i 7 procenata ostale manjinske grupe. Ovakav dekografski sastav ukazuje na potrebu adekvatnog učešća manjina u predstavničkim tijelima u Crnoj Gori. Veliko, i nažalosti i dalje neriješeno pitanje u crnogorskom društvu se odnosi na usvajanje novih zakonskih rješenja koja bi omogućila adekvatnu zastupljenost manjina u nacionalnom Parlamentu. CeMI ovim projektom želi da istraži sve postojeće modele zastupljenosti manjina unacionalnim Parlamentima, kao i da u skladu sa specifičnostima prilika u Crnoj Gori, ponudi donosiocima odluka najprimjerenije riješenje.

Projekat je realizovan u tri faze, i to kroz sprovođenje istraživanja u odnosnoj oblasti, pripremu i pisanje studije koja sadržati prijedlog riješenja problema zastupljenosti manjina, kao i javno zastupanje tog riješenja.

Faza istraživanja se sastoji od komparativne analize modela zastupljenosti manjina u regionu i u Evropi, kao i sprovođenje kvalitativnog istraživanja na terenu putem dubinskih intervjua i fokus grupa. Ispitivanje i upoređivanje modela zastupljenosti manjina u Parlamentu će pomoći u kreiranju najpogodnije opcije za Crnu Goru. Istraživanjem su obuhvaćeni i članovi Savjeta manjina u Crnoj Gori, članovi političkih partija manjina, članovi manjinskih civilnih organizacija i članovi političkih partija.

Priprema i pisanje studije – Istraživački tim je kreirao studiju koja je utemeljena na sprovedenom istraživanju i koja donosiocima odluka u Crnoj Gori nudi najbolji model za rješavanje pitanja zastupljenosti manjina u Parlamentu.

Studiju možete preuzeti sa linka:

Studija: “Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom parlamentu”

Distribucija studije i zastupanje ponuđenog riješenja – CeMI je predstavio svoju studiju na panel diskusiji kojoj su prisustvovali eksperti iz regionalnih think tank organizacija koje se bave pitanjima manjina i koji su dale svoje mišljenje i komentare na predloženo rješenje. Panel diskusiji su istovremeno prisustvovali i donosioci odluka u Crnoj Gori.

Projekat je finansiran od strane Evropskog fonda za Balkan.