CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zloupotreba državnih resursa – Predsjednički izbori u Crnoj Gori 2023

11. Sep. 2023. u publikacije

Ova studija politika ima za cilj analizirati fenomen zloupotrebe državnih resursa unutar političke sfere Crne Gore, sa fokusom na predsjedničke izbore 2023. godine. U ovoj studiji ulazimo u detaljnu analizu kampanje za predsjedničke izbore 2023. Analizirali smo politički kontekst i različite oblike zloupotrebe državnih resursa koje smo primijetili tokom izborne kampanje, od zloupotrebe budžetskih rashoda do socijalnih davanja i zapošljavanja. Studija služi kao empirijsko istraživanje kontinuiranog fenomena zloupotrebe državnih resursa u izbornim procesima u Crnoj Gori.


Publikacije