CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

1. Škola evroatlantskih integracija - I generacija (NATO i mladi u Crnoj Gori)

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je u januaru 2012. godine počeo sa realizacijom projekta NATO i mladi u Crnoj Gori, koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. godine. U okviru ovog projekta CeMI ima za cilj da pruži osnovna znanja mladima o sadržini i aspektima procesa evroatlantskih integracija Crne Gore, o karakteru i sadržini tog procesa, prednostima i manama koje taj process nosi sa sobom. Kroz pohađanje tromjesečne Škole evroatlantskih integracija za mlade i učestvovanje na seminaru „Crna Gora u procesu evroatlantskih integracija: neutralnost ili kolektivna bezbjednost“, projekat će polaznicima omogućiti sticanje i unaprjeđivanje znanja o karakteru NATO organizacije, strukturi i nadležnostima Alijanse, njenoj ulozi u svijetu, koracima do punopravnog članstva kao i prednostima i manama koje to članstvo nosi sa sobom.

Integracija u evroatlantske strukture predstavlja veoma značajan, ali ujedno i vrlo kompleksan poduhvat pred kojim stoji Crna Gora, s obzirom na to da se radi o procesu koji će imati dalekosežne posljedice za crnogorsko društvo u cjelini, na njenu ekonomiju kao i na nacionalnu bezbjednost. Međutim, u Crnoj Gori, stanovništo je još uvijek veoma podijeljeno po pitanju da li naša država treba da postane članica Sjeveroatlantskog saveza ili ne. Od 2006. godine od kako je Crna Gora započela proces evroatlantskih integracija, procenat podrške građana članstvu u NATO-u nije rastao u zadovoljavajućem nivou. Bez obzira na aktivnosti koje Vlada sprovodi na planu povećanja podrške NATO integracijama, dobar dio crnogorske javnosti nije adekvatno upoznat sa svim pozitivnim i negativnim aspektima integracije. S tim u vezi, cilj projekta je adekvatno upoznavanje građana sa svim aspektima članstva koje Crnu Goru, kao buduću članicu, čekaju. Edukacija građana o samom karakteru NATO alijanse, njenom istorijskom razvoju, članicama i politici proširenja, ulozi i misijama koje NATO ima danas u svijetu, odnosu sa drugim državama I međunarodnim organizacijama, sa posebnim akcentom na odnos NATO-a i Evropske unije, kompatibilnosti evropskih i evroatlantskih integracija, kao i o svim eventualnim obavezama koje bi Crna Gora imala kao NATO članica, pozitivnim I negativnim stranama članstva kao i mogućnosti za eventualnu vojnu neutralnost Crne Gore, ključna je na putu ispunjavanja neophodnih kriterijuma i standarda integracije. S tim u vezi, kroz pohađanje višemjesečne Škole evroatlantskih integracija za mlade, 30 polaznika biranih među pripadnicima savjeta mladih političkih partija, nevladinih organizacija, mladih novinara i studenata osnovnih i postdiplomskih studija, koji su društveno angažovani i koji imaju do 35 godina starosti će imati priliku produbiti svoja znanja o sadržini i aspektima procesa evroatlantskih integracija Crne Gore, svim prednostima i manama koje taj proces nosi sa sobom.

Projekat će se sastojati iz tri ključne aktivnosti :

  1. organizovanje tromjesečne škole evroatlantskih integracija za mlade;
  2. organizovanje seminara na temu „Crna Gora u procesu evroatlantskih integracija: neutralnost ili kolektivna bezbjednost
  3. završna pres konferencija