CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Besplatna pravna pomoć

Od decembra 2012, CEMI je započeo novi projekat pod nazivom LAMG – (besplatna) Pravna pomoć za marginalizovane grupe, uz podršku Evropske komisije u Crnoj Gori, u okviru EIDHR poziva za podnošenje prijedloga projekta.

POSEBNI CILJ projekta je: Poboljšanje pristupa i jednak tretman u području ljudskih i zakonskih prava najugroženijih i marginalizovanih grupa, čime se promoviše novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i njegovi učinci u praksi, što će na kraju dovesti do ispunjenja Opšteg cilja projekta, postavljenog od strane podnosioca projekta: Promovisati demokratske reforme u Crnoj Gori, sa posebnim naglaskom na socijalnu uključenost, temeljne slobode i vladavinu prava.

Projekat će trajati 18 mjeseci, a uključuje širok niz aktivnosti, od podizanja svijesti cjelokupne populacije i konkretnih ciljnih grupa o novom zakonu i njihovim pravima, pružanje pravne pomoći određenim kategorijama stanovništva, pa do istraživanja i praćenja implementacije Zakona o BPP i zalaganjem za odgovarajuće zakonske izmjene, kako bi se zadovoljili svi međunarodni standardi i nacionalni ciljevi u ovoj oblasti.

Partneri u projektu su: NVO Adria iz Bara, HELP i NVO Bonum iz Pljevalja, a saradnici na projektu su: Misije OEBS-a u Crnoj Gori, UNDP i Kancelarija Ombudsmana Crne Gore.

CEMI će redovno informisati zainteresovanu javnost o budućim aktivnostima i akcijama Projekta, kako putem naše web stranice, tako i kroz medije.