CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Borba protiv korupcije u obrazovanju

Centar za monitoring CEMI je u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje započeo realizaciju projekta “Borba protiv korupcije u obrazovanju”, a pod pokroviteljstvom Njemačke Vlade, odnosno njemačkog Pakta za stabilnost. Projekat je dao izuzetne rezultate u prvoj godini realizacije, što je pozitivno uticalo na odluku donatora da nastavi sa finansiranjem tog projekta i u 2009. godini.

CEMI i CGO su po drugi put sproveli istraživanje percepcija javnog mnjenja o stanju korupcije u obrazovanju, kao i posebno istraživanje kojim su obuhvaćeni isključivo studenti, univerzitetski profesori i zaposleni u administraciji na fakultetima. Pored istraživanja, rađeno je i na edukaciji edukacija srednjoškolaca i nastavnika o korupciji kao i na jačanju kapaciteta studentskih organizacija u borbi protiv korupcije. Tim stručnjaka je radio na pripremi studije praktične politike koja se bavi korupcijom u obrazovanju i kojom se predviđa niz konkretnih mjera za poboljšanje efektivnosti postojeće politike za borbu protiv korupcije u ovoj oblasti.