CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Doprinos zaštiti prava manjinskih naroda u sudskim postupcima


Projektom „Doprinos zaštiti prava manjinskih naroda u sudskim postupcima“ daje se doprinos u poboljšanju transparentnosti i odgovornosti pravosudnog sistema prema manjinskim narodima i manjinskim nacionalnim zajednicama sistematičnim praćenjem i analizom suđenja.

Jasno definisani ciljevi prije svega jesu doprinos zaštiti i ostvarenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Planirana je realizacija niza aktivnosti čiji će rezultat biti analiza poštovanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, podizanje svijesti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica o svojim pravima u društvu, te unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u sudskim postupcima.

Projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.